Industri Energi sine nettsider

Om klubben

Les om oss her

Om ABC

ABC organiserer ansatte både onshore og offshore. Aker BP er operatør for 6 feltsentre i Nordsjøen; Ivar Aasen, Alvheim, Valhall, Ula, Edvard Grieg og Skarv, samt medeier i Johan Sverdrup. ABC er tilsluttet Industri Energi og LO.

ABC – den gang “Amoco Bedrifts Club” ble dannet 14. februar 1982 og var en husforening for ansatte i oljeselskapet Amoco Norway Oil Company som var operatør på oljefeltet “Valhall” i Nordsjøen.

Den 24. mars 1983 søkte ABC om medlemskap i Operatør Ansattes Forbund (OAF), som var medlem i Oljearbeidernes fellessammenslutning (OFS). Medlemskapet ble gitt på OAF sitt landsmøte i april 1983.

Da OAF ble oppløst, ble ABC medlem i OFS. ABC ble medlem i NOPEF den 3. mars 1997 som Amoco Bedrifts Club NOPEF avd. 043. Etter fusjonen mellom Amoco og BP skiftet ABC navn til Ansattes Bedrifts Club. I 2016 fusjonerte BP Norge og Det Norske og dannet Aker BP, ABC endret da navn til Aker BP Club.

I 2006 fusjonerte NOPEF og Norsk Kjemisk Forbund og dannet Fagforbundet Industri Energi.ABC er dermed Industri Energis avdeling i Aker BP.

ABC har i dag rundt 800 medlemmer.

ABC er en klubb av og for sine medlemmer.

HVA KOSTER MEDLEMSKAPET

Medlemskapet koster 751 kroner per måned.

Fordelingen er 62 kroner til advokat forsikring, 59 kroner er lokal kontingent til ABC og resterende 630 kroner er kontingent til Industri Energi.

Som medlem av en fagforening, kan du trekke fra inntil kr. 8.000 av skattepliktig inntekt for skatteåret 2024.