Industri Energi sine nettsider

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Ingard Haugeberg

Ingard Haugeberg

Tore Vik

Tore Vik

Terje Solheim

Terje Solheim

Alexander Grindhaug

Arne Hagerup

Arne Hagerup

Åsmund Jøntvedt

Bjørn Ove Åselid

Eivind Mugås

Eivind Vik Olsen

Geir Tore Horn

Geir Tore Horn

Hege Berit Østgård

Helge Grindheim

Jan Inge Selvik

Jan Inge Selvik

Kjell Oluf Johansen

Kurt Buljo

Kurt Buljo

Lars Erik Steinsholt

Lars Erik Steinsholt