Industri Energi sine nettsider

Reisetid og Arbeidstid

Skjæringspunktet mellom reisetid og arbeidstid har lenge vært et omdiskutert tema. Men selv i denne uendelige debatten finnes det noen retningslinjer som kan gi klarhet:


Rutinemessige Pendlerreiser
Å reise til og fra et fast arbeidssted anses vanligvis ikke som arbeidstid. Dette prinsippet ble tydeliggjort i Kårstø-dommen fra 2001.

Arbeidsrelaterte Reiser
Når reiser er nødvendige for å utføre pliktige oppgaver utenfor det faste arbeidsstedet, regnes de som arbeidstid, selv om de foregår utenom vanlig arbeidstid. Dette ble slått fast av Høyesterett i Thue-saken.

Hyppighet versus Fasthet
Hvor ofte man har pliktig oppmøte på et annet sted enn et fast arbeidsted, er uvesentlig med mindre det faste arbeidsstedet endres. Ved endring av det faste arbeidsstedet, vil prinsippet fra øverste avsnitt gjelde på nytt.

Rettskilder:
https://lovdata.no/pro/avgjorelse/hr-2000-868-868a – Kårstø-dommen, krever lovdata pro.
https://lovdata.no/avgjorelse/hr-2018-1036-a – Thue-saken (Åpen).